Sammenlign priser på bilforsikringer

Der er en generel tendens på det danske marked, som har udbredt sig, og den tendens er, at man handler mere og mere i udlandet. Formålet er, at forbrugsgoder og så videre, kan hentes meget billigere på tværs af grænserne – det er smart og har sparet forbrugerne mange penge. Det er skidt for Danmark, da man her går glip af enormt mange penge, som så kommer til andre lande i stedet. Danskerne mister kollektivt konkurrence dygtighed, så at sige. Men dette omhandler kun forbrugsgoderne, så hvad er tendens på forsikringsmarkedet? Tendensen er ret enkel – vi har nogle af de dyreste forsikringer i verden, fordi danskerne er dårlige til at puste sig op, og handle konstruktivt med forsikringsfirmaerne. Det betyder at forsikringsfirmaerne står med en uhyggelig stor profitmargin. Er de så til at tal med? Svaret er ja og nej, det kommer an på, hvor lukrativ en kunde du er, din historik og så videre. Det kommer også an på, hvor gode tilbud du har fra andre kilder, da forsikringsfirmaerne selvfølgelig er nødt til at konkurrere indbyrdes. Det giver en enorm grobund for mulig konkurrence og mulig debat, men det er de færreste danskere, som benytter sig af dette.

Pris og dækning

For at sammenligne priserne med bilforsikringerne optimalt, er du nødt til at kigge på to faktorer. For det første skal du kigge på præmien, hvad koster forsikringen? Det er den mest basale og kan ordnes hurtigt. Det næste skridt, er at se på, hvordan dækker forsikringen?  Man kan sige, at nogle forsikringer dækker mere end andre, og hvis de ikke er dyrere, jamen så er forsikringen bedre. Omvendt, koster den mere, eller det samme, men dækker dårligere, jamen så er forsikringen også dårligere. Derfor er man nødt til at sammenligne de to faktorer, for at sige noget om, hvorvidt en forsikring er dårligere end en anden.

Sammenlign priser på forsikringsguiden.dk